Kitesurfing Kurser og priser

see English below

Kursus til dit niveau,

 • nybegynder: lære at flyver drager og finde ud om kitesurfing
 • amatør: komme videre med at køre op vind og første springer
 • advanced: lære nye tricks og springer højere
 • Gruppekurser
  • 2 til 4 kursister
  • studerende skal være højst 10 kg forskel i vægt.
   Kontakt mig, hvis dette ikke er tilfældet
 • Certificerede Instruktør og Din Diploma
  • Skolen er et registreret kite skole under Danske Sejlunion
  • Udstyr til begynderundervisning leveret af skolen
  • Diplomsejlerskole Kitesurfer 1
  • Diplomsejlerskole Kitesurfer 2
   • Diplom Kursus
    • Max 4 personer pr. hold/instruktør
    • Vindteori
    • Vindgarranti (ALDRIG i mindre en 5 ms)
    • Sikkerhed efter Dansk sejlunions standard
    • Tilrigning af udstyr – liner og kitens opbygning
    • Instruktion af barens sikkerheds anordninger
    • Frigørelse af kiten 100 %
    • Basis “kitetegn” til kommunikation
    • Trimme / justere dragens kræfter
    • Powerstrokes
    • Body dragge / “sejle” uden board
    • Udføre sikker start og landing
    • Vandstart af dragen i alle situationer
    • Dine første turer på boardet
    • Selfrescue teknikker

 • Bestille og se priser på Kite World

    click here 


  In English

  Courses to your level,

  Levels
  • Beginner: learn the basics of kite flying through to your first rides.
  • Amateur:  learn to go up wind and try your first jumps
  • Advanced: learn new tricks and jumping higher
   
  Group courses,
  • 2 to 4 students
  • students need to be a maximum of 10kg difference in weight.
   Contact me if this is not the case

  Certified Instructor & Your Diploma
  • The school is a registered kite school under Danske Sejlunion
  • Equipment for beginner lessons supplied by the school
  • Diplomsejlerskole Kitesurfer 1
  • Diplomsejlerskole Kitesurfer 2

     Diplom Kursus
   • Course break down
   • Max 4 people per. team / instructor
   • Wind theory
   • Wind guarantee (NEVER for less than 5 ms) 
   • Safety according to the Danish Sailing Union standard
   • Equipment of equipment - liner and kite construction
   • Instruction of the bar safety devices
   • Safety release of the kite 100% 
   • Basic “kite signals” for communication
   • Trimming / adjusting the kite's forcesPower strokes
   • Body dragging with and with out the boards
   • Water starts with the kite
   • Your first rides on the board
   • Self rescue techniques

   Ordering & pricing visit Kite World

     click here 


    
  • More information about courses content and certification
   click here 


  • Kitesurfing looks easy than it is. With the right techniques to practice you too can get riding
  • Never forget to learn body dragging it will make you a much safer and confident kitesurfer
  • It is the small adjustments that make a big impact to how good your kite session can be.
  • The iconic view of kitesurfing, is a kitesurfer jumping high through the air. Learn good techniques
  • You can ride up wind and would like to start jumping or develop new tricks. I can help you.
  • With good skill development you too can make something that is difficult look very easy
  • Kite buggying has many different styles too from freestyle, freeride to racing.
  • Kite landboarding is a lot of fun and easier to learn than kitesurfing.
  • Down hill landboarding is a great why to learn board skills and a lot of fun on a no wind day
  • Kite landboarding can be a nice option in winter than kitesurfing in negative temperatures